JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,066 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ติดต่อประสานงานลูกค้า ลงรายละเอียดข้อมูลในไฟล์ Excel/Word ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)

บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท
29 Jul 15
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
วิเคราะห์ตรวจสอบวางแผนและเสนอแนะงานมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการความปลอดภัยในการทำงานด้านการผลิตแผ่นโซล่าร์เซลล์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม...

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
29 Jul 15
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานประจำการผลิตแผ่นโซล่าร์เซลล์ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตภายในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
จำนวนมาก
Salary 300++
29 Jul 15
4 . พนักงานขาย
1.ขายรถมอเตอร์ไซค์ 2.ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน 3.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้า ตำแหน่งนี้ต้องการ พนักงานที่รักในการบริการ,พุดเก่งและขยัน ตำแหน่งนี้จะได้เงินเดือน+commission+เงินรางวัลที่สามารถทำ...

บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด
5-10 Position
Salary 10,000-12,000+commission
29 Jul 15
5 . พนักงานธุรการ ประจำห้องปฏิบัติการ (ระยอง)
•ประสานงานกับ customer service/sale และ operation team เพื่อรับและตรวจสอบตัวอย่างที่จะส่งเข้าห้องปฎิบัติการ ที่ระยอง •บันทึกรายละเอียดตัวอย่างลงใน Program Slim, Starlims, Sofia และจัดพิมพ์ sticker la...

SGS (Thailand) Limited.
1 Position
29 Jul 15
6 . Safety Officer
1.วางแผน จัดกิจกรรม และติดตามผลกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 3.รับเรื่องและดำเนินการสอบสวนอุบั...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
1 Positon
Urgent!!!!
Salary N/A
29 Jul 15

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
Amata City Industiral Estate Rayong
3 Positions
Urgent!!!!
Salary N/A
29 Jul 15
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาระยอง
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระแก่ลูกค้า เจรจาให้ลูกค้าชำระยอดคงค้าง สามารถเข้าไปสมัครและสัมภาษณ์ที่สาขาระยองได้เลยค่ะ โครงการเพลินใจ 5 ขนส่งใหม่ระยอง หรือสอบถามที่เบอร์ 098-2795723 คุณจตุ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 11,000 + คอมมิชชั่น
29 Jul 15
9 . Production Supervisor (Inspection)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขความผ...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 Jul 15
10 . ช่างเทคนิค (Safety Check Man) 1 ตำแหน่ง และ ช่างเทคนิค (Machine Tool) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งช่างเทคนิค(Safety Check Man) ลักษณะงาน คือ ตรวจสอบความปลอดภัยในงานด้านช่างเทคนิค **ทั้งนี้กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครด้วย**

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 Jul 15

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
29 Jul 15

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
29 Jul 15
13 . Barista (Ozone Mall - Rayong)
- เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม - บริการลูกค้า - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
Salary 10,500-15,000
29 Jul 15
14 . Warehouse ระดับ Operator รับ 1 ตำแหน่ง, Warehouse ระดับหัวหน้างาน รับ1 ตำแหน่ง, Warehouse ระดับ Staff รับ 1 ตำแหน่ง
-ดูแลงานทางด้านคลังสินค้า ขนส่ง วางแผนและควบคุมการผลิต

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industiral Estate Rayong
29 Jul 15
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน/ด้านการจ่ายเงิน-รับวางบิล,เงินสดย่อย - รับผิดชอบด้านบัญชีซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ - รับผิดชอบด้านการบันทึกการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...

บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Jul 15
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
จัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งงานเอกสารต่างๆ PR,PO ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและ Supplier รับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำเอกสารประเมิน

บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
29 Jul 15
17 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า / เครื่องกล)
1. ซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรระบบไฮตรอลิค,Pnuematic และระบบไฟฟ้า 2. งานซ่อมบำรุงทั่วไป 3. สามารถใช้เครื่องกลึงและเขียนแบบได้ (เครื่องกล)

Thai - Scandic Steel Co., Ltd.
Map Ta Phut Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 15
18 . โฟร์แมนไฟฟ้า
-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า -ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ , รางสายไฟ -อ่านแบบ ถอดแบบ และทำงานตามแบบได้ -วางแผนและเตรียมงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ -ควบคุมการทำงานของพนักงานในทีม -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า...

บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขั้นต่ำ 15,000 บาท+ค่าเช่าบ้าน3,000บาท+เบี้ยขยัน +OT
29 Jul 15
19 . Electical engineer
1. สำรวจ ประสานงาน ประชุม โครงการ 2. ออกแบบงานระบบไฟฟ้า งานอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 3. ถอดแบบ ประมาณราคา bidding 4. จัดทำScope of work ให้ทีมติดตั้ง ควบคุมงานให้จบตามSchedule 5. ควบคุม ตรวจสอบแบ...

บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary negotiable
29 Jul 15
20 . Project Manager (บ้าน Town house ประจำที่ จ.ระยอง)
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจก...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
29 Jul 15
  1,066 Positions      
Sort By 
Disability Jobs