JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  1,106 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-รับผิดชอบการวางแผนงบประมาณการตลาด วิเคราะห์และวิจัยเพื่อวางแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมกำกับดูแลงานด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆเพื่อส่งเสริมการขาย -สนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายขายใ...

บริษัท คาล-ฟาดาวี ( ประเทศไทย) จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 Jul 14
2 . พนักงานกระจายสินค้า (คลังสินค้า) ประจำภาคตะวันออก ด่วนมาก !!
1. รับผิดชอบการขนส่ง, จัดกำลังรถ, ควบคุมสินค้า จากต้นทางไปปลายทาง 2. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
จำนวนมาก
Salary 13,000 บาท
29 Jul 14
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าประจำ IRPC ระยอง
- พนักงานทำงานประจำที่ บ.IRPC อยู่แถวแยกแลง เชิงเนิน โดยมีหน้าที่ - คอยประสานงานและอำนวยความสะดวกเรื่องรถ ระหว่างลูกค้ากับ สนญ.หรือ สาขาศรีราชา เนื่องจากบริษัทฯ มีรถเช่าอยู่ที่นั่น - ประสานงานกั...

บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
1 อัตรา
29 Jul 14
4 . Sales Executive
1.ปฎิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 2.ปฎิบัติตามนโยบายการกำหนดยอดขาย ตามนโยบายของบริษัทฯ ให้ได้ตามนโนบายและเป้าหมายที่กำหนด 3. ดำเนินการด้านการตลาด เพื่อขยายตลาด (งาน) ให้...

SS GROW ENGINEERING AND SERVICE CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง บริษัท
29 Jul 14
5 . พนักงานปฏิบัติการ-สำนักงานมาบตาพุด
- ประจำที่สำนักงาน APT 30 สำนักงานมาบตาพุด (ซ.มาบชลูด4 ถ.มาบชลูด-แหลมสน) - ตรวจสอบระบบ GPS ติดตามรถบัส - ประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขับรถ เพื่อให้งานบริการเป็นไปตามข้อกำหนด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใ...

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 บาท + ค่าประสบการณ์ (ยังไม่รวม OT, เบี้ยขยัน)
29 Jul 14
6 . Maintenance Engineer
ด่วนมาก!!!!

วิศวกรบำรุงรักษา -Maintenance Engineer

กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 Jul 14
7 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!!!

- บริหารจัดการและควบคุม ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์และความปลอดภัยในโรงงานทั้งหมด - บริหารจัดการทีมงานในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสาร อาคารสถานที่ ...

กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 Jul 14
8 . เจ้าหน้าที่ Lab (Junior)
ด่วนมาก!!!!

- ตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ - ทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบของเครื่องมือวิเคราะห์ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 Jul 14
9 . Senior Accounting Assistance (Port Royal)
- Check and Do With holding Tax ( PND.3,53 form). - Check and Do Input Vat & Output Vat (PP.30 form). - Check and print statement every day to clear transaction money in and out form the bank accoun...

Bonjour Company Limited
29 Jul 14
10 . Quality Assurance Officer (Rayong Factory)
- ริเริ่มทดลอง สร้างสรรค์ พัฒนาเคมีภัณฑ์ - วางแผน และควบคุมสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทดสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีระบบและมาตรฐาน

A.F.Supercell Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
29 Jul 14
11 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพการตรวจสอบและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า - รับผิดชอบการกำหนดแนวทางวางแผนประสานงานและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพเพื่อให้การบริหารสอดคล้องกับข้อกำหนด และ...

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 Jul 14
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ติดต่อประสารงานกับลูกค้า 2.รับ RFQ และจัดทำใบเสนอราคา 3.จัดทำเอกสารของฝ่ายการตลาด 4.ประชุมกับลูกค้าและภายใน ร่วมศึกษาออกแบบชิ้นงาน 5.รับฟังปัญหาของลูกค้า และประสานงานทีมต่างๆ 6.รับออเดอร์สินค้า...

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงานสาขาระยอง)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
29 Jul 14
13 . วิศวกร การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ซ่อมบำรุง ด่วน
1.แนะนำสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3.ควบคุมติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประส...

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงานสาขาระยอง)
หลายอัตรา
Salary N/A
29 Jul 14
14 . หัวหน้าแผนก NVH/Injection/Paint/Assy/WH-LG
1.ช่วยควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมดุแลกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด 3.ควบคุมดูแลเครื่องจรักร 4ควบคุมดูแลการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบให้เปนไปตามข้อกำหนด 5.ค...

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงานสาขาระยอง)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
29 Jul 14
15 . Supervisor of QC/ Production/ MT/ PE/NVH/Injection/ คลังสินค้า
1. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้ได้ตามมาตราฐาน 2. รวบรวม/รายงานปัญหาคุณภาพระหว่างผลิต ต่อผู่บริหารหรือเกี่ยวข้อง 3. รายงานสถิติของเสียผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต รายสัปดาห์และรายเดือ...

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงานสาขาระยอง)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
29 Jul 14
16 . Technical of Painting / ไฟฟ้า / ซ่อมบำรุง / Production / Injection / QC/ WH
1.ตรวจสอบความพร้อมของเครนและอุปกรณ์ก่อนปฎิบัติงาน 2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ และเครื่องจักรก่อนการติดตั้ง 3.ทำการ Set Up ระบบในกระบวนการผลิตตามแผนการผลิตรายวัน 4.ปฎิบัติการเฝ้าระหว่างการผลิต กรณี...

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงานสาขาระยอง)
หลายอัตรา
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
29 Jul 14
17 . Purchasing Officer
Urgent!!!!

Job duties: - To source equipment on the Local and international market - To oversee and execute the purchasing and importing procedure - To work with export license applications and other legal...

G-Force Composites Co., Ltd.
1 Position
Salary your expected salary (Important)
29 Jul 14
18 . Assistant Logistics Manager Or Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Rayong. Currently, they are looking for a person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 – 55,000 for Assistant Manager and 60,000 - 70,000 for Manager
29 Jul 14
19 . Human Resources & Administration Department Manager (Rayong)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Rayong. Currently, they are looking for a qualified and experienced HR & Administration Manager with the following qualific...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 – 60,000
29 Jul 14
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเอกสารภาษาอังกฤษ)
-คีย์ข้อมูล/จัดเก็บข้อมูลโครงการ -แปลเอกสารภาษาอังกฤษ/เอกสารลูกค้าต่างชาติ -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 Jul 14
  1,106 Positions      
Sort By 
Disability Jobs